פרסום מודעה
תפריט
בלוג החנויות חפש במפה
תפריט
כלי רכב נדל״ן דרושים לעסק בעלי מקצוע לתינוק ולילד חיות מחמד מוצרי סלולר ודיגיטל יד שנייה תיירות ונופש לבית ולגן

תנאי שימוש

הסכם משתמש על שימוש באתר https://acol.co.il

הסכם משתמש זה מיישב את היחסים בין משאב-אינטרנט שכתובתו https://acol.co.il (להלן "האתר") לבין https://acol.co.il (להלן "מבצע") ובין גופים חוקיים או פיזיים המשתמשים באתר לצורך חיפוש, עיון ו/או פרסום מודעות (להלן "משתמש").

המשתמש בעת רישומו לאתר או שימוש באתר לצורך חיפוש או עיון, מסכים לתנאי משתמש אלו (להלן ת"מ) ומקבל על עצמו את כל החובות והזכויות הנובעים משימוש באתר.

פרסום מודעות באתר, אשר אינם באים לצורך פעילות עיסקית הינו חינמי, אלא אם כן מפורט אחרת באתר או בת"מ או בהצעה. באם אין הודעה אחרת באת ו/או בת"מ ו/או בהצעה ההפך הינו נכון – מודעה חינמית, שמוגשת על ידי המשתמש מורה על כך שהיא ניתנה ללא קשר וללא מטרת ביצוע פעילות עיסקית.

על המשתמשים להשתמש באתר בכנות ולא לאפשר פרסום אשר אינם עונים לצרכים אמיתיים של המשתמשים.

מושגים, שיש שימוש בהם בת"מ אלו:

משאב אינטרנט  - כל המרכיבים אשר נותנים אפשרות להציג באינטרנט מידע טקסט, גרפי או צליל. משאב אינטרנט הינו גלוי למשתמשי אינטרנט על ידי שם תחום וכתובת אלקטרונית ייחודית (Uniform Resource Locator) המאפשרת גישה למידע או מרכיבים מתוכנתים או מותאמים לנייד.

אתר – משאב אינטרנט המאשר למשתמש למקם, לחפש, לראות מודעות. כל הזכויות לאתר שייכות למבצע.

האזור האישי של המשתמש באתר (להלן "האזור האישי") ממשק גישה לניהול פרסום מודעות משתמש, שרותים אחרים, תשלום עליהם וכן ביצוע פעולות נוספות בהתאם לכללי האתר. הכניסה לאזור האישי מתבצעת על ידי פרטי רישום של המשתמש.

פרטי רישום – פרטי הזיהוי של המשתמש לצורך גישה לאזור האישי. פרטי רישום מורכבים משם משתמש (בתור שם משתמש משמשת כתובת דואר האלקטרונית שלו) סיסמה, שאלת בדיקה והתשובה עליה (משמשים לצורך שיחזור סיסמה). כמו כן המשתמש יכול להזדהות דרך רשת חברתית פייסבוק, וקונטק, אודנוקלסניקי או גוגל.

מודעה- מודעה תוכן של משתמש האתר הכוללת מידע על מוצר (כולל פרטי התקשרות, תמונה וכל מידע נלווה) המפורסם על ידי המשתמש באתר, הפונה לכלל האנשים.

מוצר – כל מוצר, חפץ, שרות, הצעת עבודה או הצעה אחרת אשר המשתמש מציג באתר מודעה.

 1. מושא ההסכם
  1. המבצע מציע לכם את שרותיו לפי תנאי הסכם משתמש זה.
  2. הסכם זה ניתן לשינוי על ידי המבצע ללא אזהרה מראש. נוסח חדש של הסכם משתמש נכנס לתוקפו ברגע פרסומו באתר, אלא אם כן יאמר אחרת בה"מ.
  3. הגרסה הפעילה של ה"מ וכן מסמכים אחרים המגדירים את השימוש באתר ואת שרותי האתר נמצאת באתר וגלויה לכל המשתמשים
 2. תאור השרותים
  1. האתר הינו שטח אינטרנט המאפשר למשתמש על דעת עצמו למקם הצעות הפונות לכלל האנשים בהקשר למוצר בו יש למשתמש רשות להציע ולמשתמשים אחרים לקבל או לא לקבל על פי שיקול דעתם הצעות המפורסמות באתר על ידי המשתמש, לערוך או לא לערוך עיסקה עם המשתמש שפרסם את המוצר. המבצע איננו בשום פנים מארגן, מוכר, רוכש, מתווך או נציג בין אחד ממשתמשי האתר ו/או צדדים אחרים לגבי ביצוע עסקה כל שהיא. כל העסקאות נערכות בין משתמשי האתר ללא השתתפות ישירה או עקיפה של המבצע.
  2. המבצע אינו יכול לתת שום ערבות על כך שהצעה כל שהיא שתפורם דרך האתר או על ידי שימוש במידע התקשרות המפורסם במודעה, יתקבל או יעויין על ידי משתמשי האתר.
  3. המשתמש מתחייב להיות זהיר בעת בחירת צד נגדי לעסקה, מקבל החלטות על דעת עצמו ומוודה כי המודעה המפורסמת באתר תקפה וחוקית
  4. המבצע מציע גם שרותים בתשלום דרך האתר לפי התנאים ב https://acol.co.il/il/polzovatelskoe-soglashenie
  5. השרותים בתשלום דרך האתר מנוהלים על פי https://acol.co.il/il/polzovatelskoe-soglashenie אשר המשתמש מאשר בעת תשלום עבור השרות
 3. חובות וזכויות המבצע
  1. זכויות
   • המידע המגיע לאתר הינו קנין של המבצע. אין המבצע אחראי על שמירת סודיות מידע זה, אלא אם כן סוכם בכתב אחרת עם המשתמש או מוגדר על פי חוק
   • המידע המופיע באתר נאסר להעתקה ו/או שימוש ללא רשות בכתב מן המבצע, אלא אם כן נרשם אחרת בעמוד המכיל את המידע. העתקת מידע המופיע באתר מותר רק לגופים פיזיים לצורך שימוש אישי
   • אין המבצע אחראי בשום צורה לנזק, חוסר רווח או הוצאות שנגרמו על ידי השימוש באתר או באפשרויות השימוש בו
   • המבצע רשאי על פי שיקול דעתו לערוך בדיקה אקראית של המודעות לצורך בדיקת קיום על ידי המשתמש של ה"מ זה, גם באמצעות בדיקה אוטומטית על ידי חומרה. במקרה ותתגלה הפרה וגם בעת תלונה מאת צד ג' לגבי הפרה כזו, רשאי המבצע לקבוע את כמות המודעות ואת התאמתם לתנאי ה"מ זה והחוק בישראל, להגביל או להפסיק את גישת המשתמש לשרותים מסויימים באתר כולל סרוב או חסימה של המודעה ו/או גישת המשתמש לאזור האישי ללא הודעה מראש למשתמש על כך. על פי החלטת המבצע חסימת המודעה ו/או פרטי הרישום של המשתמש באתר יכולה להיות זמנית או קבוע, תלוי בכמות ההפרות שנעשו על ידיד המשתמש לפי ה"מ זה או כללים אחרים שנקבעו על ידי המבצע לצורך השימוש באתר במידה והמשתמש יסיר את ההפרות, רשאי המבצע לשחזר את המודעה או הגישה של המשתמש לאזור האישי.
   • המבצע רשאי באופן חד צדדי לשנות ה"מ זה או מסמכים אחרים המגדירים את השימוש באתר ושרותיו. גרסה חדשה של המסמכים הנ"ל תקפה מרגע פרסומה באתר אלא אם כן נכתב אחרת בגרסה החדשה בהתאם.
  2. חובות

במסגרת הסכם משתמש זה המבצע מתחייב

   • לתת אפשרות למשתמש לפרסם מודעות באתר, לבצע חיפוש במודעות של משתמשים אחרים, הנמצאים במסד הנתונים של האתר, לפי התנאים וההגבלות הקבועים על ידי המבצע ברגע זה.
   • לתת אפשרות למשתמש לנהל את הגישה למודעה שלו וכן כוונון האפשרי למשתמשים ברגע נתון דרך האזור האישי.
   • לתת למשתמש אפשרות למחוק את המודעה שלו ו/או פרטי רישום שלו על דעת עצמו
   • לתת למשתמש אפשרות למחוק כל מידע שפורסם על ידו באתר בכל עת על פי שיקול דעתו
 1. התחייבויות המשתמש בעת רישום

במסגרת הסכם משתמש זה המשתמש מתחייב

  1. לדעת ולקיים את כללי פרסום המודעות אשר הינם חלק בלתי נפרד מה"מ זה.
  2. לא לפרסם בשום צורה על ידי השימוש באתר מידע ההפר את החוק בישראל או את החוק הבינלאומי
  3. לא לפרסם מידע שיקרי מיסודו
  4. לא לפרסם ו/או למסור מידע על ידי השימוש באתר חומר או מוצרים, במקרה שהמשתמש אינו רשאי לעשות כן. זה כולל חומר המוגן על ידי זכויות יוצרים או פטנטים וכן הסכמים על אי פרסום, פרטיות, מוצרים הדורשים התרים מיוחדים ללא התרים אלו וכו'.
  5. לא להפר את בטיחות המידע באתר
  6. לא להכניס קוד בצד המשתמש, FRAME, IFRAME, טבלאות סגנון משורשרות, קוד HTML.
  7. לא להציג את עצמו בשם אחר או נציג של משהו אחר (פרטי או חברה). לא להטעות משתמשים או הנהלת האתר לגבי הזהות של עצמו
  8. לא להשמיד ו/או לשנות כל חומר הנמצא באתר שאינו בבעלותו
  9. לא להשתמש במידע על מספרי טלפון, כתובות דואר ודואר אלקטרוני לשם מטרות שונות מן המוגדר באתר (חיפוש, עיון ומיקום מודעות)
  10. לא להרשם על ידי שימוש בכתובת דואל שאינו שלו או כזה שאין לו רשות להשתמש בו.
  11. לא למסור את הסיסמה של אזורו האישי לצד ג'. המשתמש הינו האחראי הבלעדי על כל נזק שיגרם לו על ידי צד ג' בעקבות מסירה מכוונת או בלתי מכוונת של סיסמת האזור האישי לצד ג'. המשתמש אחראי על שמירת פרטיות הסיסמה שלו והשימוש באתר באמצעותה
  12. על ידי הרישום באתר המשתמש מסכים לקבל לכתובת הדוא"ל שלו מידע פרסומי של המבצע או שותפיו, אשר ניתן לביטול על ידי לחיצה על כפתור – הסרה.
  13. בעת ביקור באתר מתבצעת שמירת קבצי "קוקי" של המשתמש לצורך ניתוח תחומי הענין של המשתמש והתאמת מודעות פרסומת. קובץ "קוקי" (COOKIE) הינו קובץ טקסט הנשלח על ידי שרת האינטרנט והנשמר במחשב של המשתמש, משמש לזיהוי המשתמש, מעקב אחר הפעילות שלו ושמירת הסטטיסטיקה על השימוש של המשתמשים באינטרנט. בעת ביקור האתר המשתמש מסכים על שימוש קבצי הקוקי שלו ומסירתם לצד ג' לצורך ניתוח השימוש של המשתמש באתר וקבלת פרסום מכוון. המשתמש מסכים לקבל את הפרסום המכוון בהתאם לנתונים המנותחים, שהתקבלו בעקבות קבצי הקוקי שלו. המשתמש יכול לסרב לשמירת קבצי הקוקי שלו על ידי שינוי ההגדרות של הפרטיות/נתונים אישיים (תלוי בשיום השרת) של שרת האינטרנט שלו.
 1. כללי פרסום מודעות באתר
  1. האחריות על אמינות המידע שבמודעות הינה של נותן המודעה (משתמש, שפרסם את המודעה). המבצע אינו מחוייב לבצע בדיקה מקדימה של המודעה שמפורסמת או הפצה של המודעות המפורסמות באתר על ידי המשתמש. המשתמש יודע ומסכים לכך שעליו לשקול את כל הסיכונים הכרוכים בפרסום, הפצה וחיפוש מודעות, כולל שיקול של אמינות, מידע כולל ומועיל.
  2. המבצע משאיר לעצמו את הזכות לסרב לפרסם ו/או להפיץ מודעה, וכן להסיר מודעה מהאתר ללא הודעה מראש למשתמש וללא צורך בהסברים
  3. המבצע רשאי לשנות את דרישותיו לתוכן ותנאי פרסום מודעות
  4. המבצע משאיר לעצמו את הזכות לערוך את המודעות לצורך נוחות הקריאה
  5. המבצע משאיר לעצמו את הזכות לא להתכתב עם מחברי המודעות
  6. בפרסום מודעה באתר, המכילה תמונה, לרבות תצלום, המשתמש מאשר למבצע את הזכות עבור השימוש בתמונה זו (אישור פתוח לשימוש ביצירת אומנות) בדרכים הבאות:
   • פרסום והפצה ברשת האינטרנט ו/או בשימוש בדואר אלקטרוני בין צדי ג' – משתמשי אינטרנט. מקום, זמן, קהל, אתרים בהם יפורסמו או יופצו תמונות אלו יקבע על דעת המבצע. המבצע אינו מתחייב לפרסם או להפיץ את התמונה או להפנות אליה משתמשי אינטרנט (צד ג') אחרים לפי המודעה של המשתמש.
   • פרסום התמונה כחומר פרסומי של המבצע ברשת אינטרנט.

הזכות שלעיל נמסרת למבצע ללא תמורה, ללא הגבלת מקום, מרגע פרסום המודעה מכילת התמונה באתר על ידי המשתמש, לכל אורך השימוש בתמונה עם הרשות להעביר זכות זו לצד ג'. המשתמש מאשר את השימוש בתמונה ללא ציון שם היוצר, ומתחייב כי התמונה אינה פוגעת בזכות צד ג'.

  1. מודעות האסורות לפרסום באתר

5.7.1 מודעות המפרות את החוק בישראל (המכילות הסטה לאלימות, גזענות, פורנוגרפיה וכו'

5.7.2 המכילות נורומות מקובלות של מורל וצניעות

5.7.3 מידע הסותר את מדיניות האתר וכללי הפרסום באתר.

5.7.4 המכילות הצעת סחורה, אשר לצורך מכירתה יש צורך באישור מיוחד – בלא אישור כזה

5.7.5 המכילות הצעת סחורה, אשר השיווק שלה מוגבל או אסור על ידי החוק הרוסי ו/או החוק הבינלאומי.

 1. גישה למידע אישי של המשתמשים
  1. כל המידע הנמצא במודעות של המשתמש באתר הינה גלויה לכל, חוץ מסיסמת הגישה לאזור האישי והנמצאת באזור האישי. בפרסום מודעה באתר המשתמש מבין, כי המידע מתפרסם לכל משתמש באתר (ללא הגבלה), הנמצא בכל מקום דרך מכשיר שיש לו גישה לאינטרנט. אי לכך המשתמש מבין ולוקח על אחריותו את כל הסיכונים העלולים להגרם מפרסום כזה, כולל אך לא רק: הסיכון כי כתובת המייל שלו תכנס לתוך רשימות תפוצה של ספאם, סיכון שמספר הטלפון שלא יכנס לתוך רשימות ספאם בSMS או הונאות SMS או כל סיכון אחר הנובע מפרסום זה.
  2. גישת המשתמש לשינוי המידע המופיע במודעה אפשרי רק על ידי שם משתמש וסיסמה ייחודיים שנבחרו על ידי המשתמש בעת הרישום לאתר. חובת שמירת הסיסמה חלה על המשתמש.
  3. אם הסיסמה נשכחה, יש למשתמש אפשרות לקבל תזכורת לכתובת המייל שנתנה על ידו בעת הרישום, וכך להכנס לאזור האישי.
  4. המבצע עושה ככל יכולתו כדי למנוע שימוש לא מורשה של מידע אישי של משתמשי האתר. אם זאת אין המבצע אחראי על שימוש במידע אישי של המשתמש אשר קרה בעקבות:
   • תקלות טכניות בתוכנה, בשרתים או ברשתות מחשבים שאינם באחריות המבצע
   • תקלות באתר שקראו בכוונה או שלא בכוונה על ידי משתמשי האתר ללא זכות צד ג'.
   • מסירת סיסמאות או מידע מהאתר – גם ללא כוונה – על ידי המשתמש לאנשים אחרים שאין להם גישה למידע זה בכוח תנאי הרישום שסוכמו עם המבצע.
  5. המשתמש לבדו וברצונו מקבל החלטה על מסירה למבצע או פרסום בגישה פתוחה את פרטיו האישים או האחרים (שם, כינוי, כתובת מייל, מספר נייד וכן כל מידע שנמסר על ידי המשתמש בעת שימושו באתר) לצורך ביצוע הסכם משתמש זה.
  6. בהירשמו באתר המשתמש מסכים לאיסוף, עיבוד שמירה ושימוש של פרטיו האישיים (שם, טלפון, מייל וכו') לפי החוק בישראל. המשתמש מסכים גם למסור מידע זה לצד ג', באם צד ג' זה הינו שותף https://acol.co.il ונותן שרותי מידע כדי לתת למשתמשים שרותים נוספים. מסירת מידע לצד ג' במקרה כזה תבוצע בשיטה אוטומטית הנותן שמירה ראויה של זכות מוסרי המידע, וצד ג' מחזיק בידו באישורים מתאימים. העברת המידע למדינה אחרת אפשרית רק אם במדינה הזרה יש שמירה ראויה על המידע של המשתמשים. המשתמש יכול לבטל בכל עת את חשבונו על ידי פניה לשרות  תמיכה  acolisrael@gmail.com.
  7.  גישה של משתמש לשינוי פרטיו האישים המופיעים בפרופיל כגון שם, אפשרי רק על בסיס שימוש בשם משמש וסיסמה ייחודיים אשר נמסרו על ידי המשתמש בזמן הרישום.
 2. שימוש בחומרי האתר
  1. כל משתמש באתר הינו אחראי על המידע המתפרסם בשמו ועל תוצאות פרסום זה.
  2. האתר הינו רק אמצעי למסירת המידע ואין המבצע אחראי בשום צורה על אמינותה והרלוונטיות שלה
  3. המבצע עושה ככל יכולתו כדי להסיר מהאתר מידע רשלני, לא מעודכן או שיקרי מיסודו, אך בסופו של דבר האחריות על כך היא על המפרסם.
  4. בעת העתקה או כל שימוש אחר בחומר האתר חייבים לתת הפניה לאתר
  5. אם המשתמש משאיר מודעה או חלק מהמידע המופיע במודעה במסד נתונים משלו רק המשתמש אחראי על כך במסגרת החוק על פרטים אישיים כמפעיל הנתונים האישיים
  6. אסור להשתמש בתוכנות (סקריפטים, רובוטים) לצורך קריאת מידע מהאתר
  7. הלוגו, השם, פרטי עיצוב וכל המראה השל האתר הינם בבעלות המבצע ואסור להשתמש בהם.
 3. ערבות ואחריות
  1. כיון שהמשתמש בעצמו על פי שיקול דעתו וללא פיקוח מצד המבצע מפרסם מודעות באתר אשר התוכן שלהם עלול להיות פרסומי, אי לכך המשתמש נקרא מפרסם ומפיץ פרסומת לגבי כל מודעה הממוקמת על ידו באתר כולל כל התוצאות הנובעות מכך, על פי החוק בישראל
  2. בפרסומו מודעות באתר המשתמש ערב לכך שיש לו הזכות למכור את המוצרים המצויינים במודעה, כולל ההתרים למוצר (אם זה נדרש על פי חוק). המשתמש לבדו אחראי במידה והפר את האחריות לפי סעיף זה. המבצע רשאי לדרוש מן המשתמש אישורים למוצר (כולל התרים/רשיונות), המופיע במודעה. באם לא יוצגו אישורים אלו רשאי המבצע להסיר את המודעה מן האתר ללא צורך של המבצע לקנס
  3. המשתמש אחראי על תוכן המודעה שפורסמה על ידו לפי החוק בישראל. במידה ויוצגו תלונות כלפי המבצע על ידי צד ג' (כולל אך לא רק רשויות החוק) בקשר למודעות או המוצרים שפורסמו על ידי המשתמש, המשתמש מתחייב בעצמו ועל חשבונו ליישב את התלונות האלו ובמידה וייגרמו נזקים למבצע, לשלם על כל הנזקים במלואם.
  4. מכיון שזיהוי משתמשי אתרי אינטרנט מורכב בגלל סיבות טכניות, המבצע אינו אחראי על כך האם המשתמשים הרשומים הינם באמת האנשים שהם טוענים שהם, ואינו אחראי לכל נזק העלול להיגרם עקב כך למשתמש או לאנשים אחרים.
  5. בהשתמשו במידע שבאתר המשתמש מבין ומקבל על עצמו את הסיכונים הקשורים לכך שהמידע המפורסם באתר אינו מדוייק, וכן כי מידע מסוים תראה לו מאיימת, מעליבה, שיקרי בעליל, גס, מגונה והוא לבדו מקבל את ההחלטה על כך שהשימוש באתר מקובל עליו.
  6. המבצע אינו אחראי לכך שהמודעה המפורסמת על ידי המשתמש תוצג לכמות מסויימת של משתמשי האתר, אף לא משתמש אחד.
  7. המבצע אינו אחראי לכך כי התוכנה, השרת או רשתות המחשבים בהם משתמש האתר חופשי מטעויות או וירוסי מחשב. באם השימוש באתר גרם לאיבוד נתונים או תקלות בציוד, אין המבצע אחראי על כך.
  8. המבצע משאיר לעצמו את הזכות לעצור את גישת המשתמש המפר את הסכם המשתמש הזה ו/או כללים אחרים לשימוש באתר ופרסום מודעות, ככלל וכפרט, כולל חסימה או עצירה זמנית של הגישה של המשתמש לאזור האישי.
  9. כל מחלוקת שתופיע על ה"מ זה, יובאו לדיון בבית משפט במיקום המבצע על פי חוקי ישראל. הסכם זה אינו מהווה הסכם ייצוג, הסכם חברות, הסכם שותפות, הסכם שכירות אישית או כל סוגי יחסים שאינם מוגדרים במפורש בהסכם זה.

אתר זה משתמש בקובצי Cookie על מנת לספק חווית משתמש טובה יותר. על ידי המשך כל שימוש נוסף באתר, אתה מסכים לכך. מידע נוסף זמין ב מדיניות עוגיות

ברור
המכרז הסתיים
דקות
שניות
נבחר
להוסיף ל
המכרז הסתיים
הסתר פרמטרים
כל הפרמטרים
האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הדף?

תפריט נגישות

בניגוד

תיקון תוכן